• Ziyaretçi Sayısı:604167
  • oguzata.com
  • 3.92.91.54
 !

BF4

Oğuz Ata - BF3 Profili


Facebook

Oguz Ata

Kartınızı Oluşturunby: Oðuz Ata - 4 Kasım 2018 Pazar 18:51:30

ÖZGEÇMİŞ

1.Adı Soyadı: Oğuz ATA

2.Doğum Tarihi ve Yeri:  1980, Elazığ

3.Ünvanı: Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu:

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Bilgisayar Mühendisliği Sakarya Üniversitesi 2004
Y. Lisans Bilgisayar Mühendisliği Beykent Üniversitesi 2008
Doktora Bilgisayar Mühendisliği Trakya Üniversitesi 2012
       
 

5. Akademik Ünvanlar

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araş Gör. Yeniyüzyıl Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 2010-2011
Yard. Doç. Dr. Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2012-2012
Yard. Doç. Dr. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012-2013
Yard. Doç. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2013-2017
Yard. Doç. Dr. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2017-2017
Yard. Doç. Dr. Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2017-

 

6. Yönetilen Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora Tezleri:

6.1 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

6.2 Yönetilen Doktora Tezleri:

7 Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1.1 Ciftci, U, Ata, O., Balık, H. H., “Fast and Rigorous Assignment Algorithm for Multiple Reference and Calculation”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 187-199 (2010).

7.1.2 Ata, O., Balik, H. H., “A Novel Algorithm For Computer Based Assessment”, BEU Journal of Science and Technology, Under Review.

7.1.3 Ata ,O., Balik, H. H., Ucar, E., “Protocol Design for Secure Communication in WSN”, TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, Vol 6, No 2, 192-204, DOI: 10.18421/TEM62-02 (2017). 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

7.2.1 Ata, O., Balik, H. H., “Implementation of Multiple Choice Examination System Based On Ajax Tecnique”, 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, October, 2009.

7.2.2 Bolat Z.B., Erdemir A., Ata O., Balik H.H., Turgut-Balik D. "Screening and Analysis of Bacteroides fragilis Genome Sequence for D-Lactate Dehydrogenase Enzyme using Bioinformatic Tools." 2nd International Congress of Molecular Biology Association of Turkey, Istanbul, Turkey, 22-23 Nov. 2013

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

7.4.1 Ata, O., Ucar, E., Balik, H. H., “Kablosuz Algılayıcıların Güncel Kullanım Alanları”, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 85-101 (2011).

7.4.2 Ata, O., Ucar, E., Balik, H. H., “Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan Teknoloji ve Protokoller Üzerine bir İnceleme”, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2012) 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

7.6. Diğer yayınlar :

9.İdari Görevler :

Bilgi Teknolojileri ABD. Başkanı (FBE) Altınbaş Üniversitesi 2017-
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi 2017-
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi 2015-2017
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı İstanbul Arel Üniversitesi 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı İstanbul Arel Üniversitesi 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi İstanbul Arel Üniversitesi 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Arel Üniversitesi 2012-2013
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Yeniyüzyıl Üniversitesi

2011-2011

IT Koordinatör Yardımcısı Beykent Üniversitesi 2006-2010

11. Ödüller :

 

12. Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Digital Design 3 2 20
Numerical Analysis I 3 0 15
Data Structure I 3 0 15
Probabilty 3 0 60

Bahar

Digital Design 3 2 38
Object Oriented II 3 0 15
Numerical Analysis II 3 0 15
Numerical Desing 3 0 15

13. İletişim Bilgileri

 

İş Adresi:

İş Telefonu :

E-Mail Adresi: oguzata [at] gmail.com

LinkedIn

viewed 15414 times -


1 2
Sınav Soruları

Sınav Soruları için tıklatın
(
Son Güncelleme:15.02.2017)
 
 
Oğuz Ata, 2012